Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Μια απειλούμενη θρησκεία-τέχνη υπό την προστασία της UNESCO:

Βρέθηκε στο Αφγανιστάν

Βούδας και Ηρακλής, Εύρημα από το Αφγανιστάν, Βρετανικό Μουσείο.

Bilingual edict (Greek and Aramaic) by king Ashoka, from KandaharKabul Museum.

Έλληνο-βουδισμός Greco-Buddhism - Wikipedia, the free encyclopedia

 Indo-Greek coinage. Top: Divinities Tyche and Zeus. Bottom: Depiction of Indo-Greek kings Nicias andMenander II.

Greco-Buddhism

 Και για του λόγου το αληθές: UNESCO: Bedrohte graeco-buddhistische Kunst

UNESCO: Threatened Greco-Buddhist art

Δείτε επίσης: Από τον Μ. Αλέξανδρο στο Ισλαμαμπάντ

Δεν υπάρχουν σχόλια: