Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Ιφιτος>με ποιο τρόπο μπορούσε η Ελλάδα να απαλλαγεί από λοιμούς !

.Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Ίφιτος ήταν σύγχρονος του νομοθέτη της Σπάρτης Λυκούργου, ενώ άλλοι τον θεωρούν πολύ προγενέστερο*. Σύμφωνα την επικρατέστερη παράδοση, αναδιοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε συνεργασία με τον Λυκούργο της Σπάρτης και τον Κλεοσθένη της Πίσας. Μαζί δε καθιέρωσαν την ολυμπιακή εκεχειρία]: Ο Ίφιτος είχε ρωτήσει το Μαντείο των Δελφών με ποιο τρόπο μπορούσε η Ελλάδα να απαλλαγεί από τους λοιμούς

Τρίτη 28 Απριλίου 2020


Καραντίνα: Η προέλευση και η ιστορία της

 Καραντίνα μέχρι να συμπληρωθούν οι ημέρες τού καθαρισμού...
 «Ενα φάντασμα πλανιέται πάνω από ολόκληρο τον πλανήτη»