Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Απίστευτη διαδήλωση στο Ιράν για το όνομα Κύρος!

Το όνομα Κύρος, προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό Κῦρος (ισχύς, εγκυρότητα) και είναι γλωσσολογικό δάνειο στα περσικά , Kūruš, βασικά είναι εξελληνισμένη γραφή του περσικού Kūruš από το αρχαίο ελληνικό Κῦρος.
1η Νοεμβρίου 2015 οι μουλάδες (παπάδες, κρατική εξουσία) στο Ιράν απαγόρευσαν το όνομα Κύρος/Kūruš  στην Περσία. Χιλιάδες  Πέρσες πήγαν