Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Μια γουλιά ιστορίας

Μια γουλιά ιστορίας, γεύση θάλασσας, άρωμα καλντέρας. Πίνουμε από το «ποτήρι» της Σαντορίνης και μυούμαστε στα μυστικά της.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Σαντορίνη μας διηγείται την ιστορία της