Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010

Μήνυμα απ΄τον Ηρόδοτο.

Από τον cummulus

Μια και απ΄ότι φαίνεται ο φιλοσκοπιανός πρόεδρος της ΔΕΘ έχει αυτές τις μέρες την τιμητική του στα σχόλια, όσων ανησυχούν για την εξέλιξη του σκοπιανού ζητήματος, θα του αφιερώσω το παρακάτω κείμενο, μπας και καταλάβει ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι Έλληνες, και ως εκ τούτου οι Σκοπιανοί, αν είναι Μακεδόνες είναι Έλληνες και τίποτε άλλο.

Το απόσπασμα είναι από το ιστορικό βιβλίο «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» που έγραψε ο Ηρόδοτος. Διαβάστε λοιπόν, τι γράφηκε για την καταγωγή των Μακεδόνων, περισσότερα από 2.700 χρόνια πρίν.

«Ότι οι από του Περδίκκου καταγόμενοι είναι Έλληνες, ως και οι ίδιοι λέγουν, και εγώ το γνωρίζω, αλλά και επιπλέον θα αποδείξω είς τα επόμενα κεφάλαια ότι είναι Έλληνες. Άλλωστε και οι διευθύνοντες τους εν Ολυμπία αγώνες των Έλλήνων, απεφάνθησαν ότι ούτω έχουν τα πράγματα. ΄Όταν δη
λαδή ο Αλέξανδρος, ηθέλησεν να λάβη μέρος εις αυτούς ως αθλητής και προς τούτο κατήλθε εις Ολυμπίαν, οι Έλληνες ανταγωνισταί του , εζήτησαν ν΄αποκλεισθεί ισχυριζόμενοι ότι ο αγών δεν διεξάγεται με βαρβάρους αλλά με Ελληνας. Αφού όμως ο Αλέξανδρος απέδειξεν ότι είναι Αργείος τότε εκρίθη ότι είναι Έλλην και λαβών μέρος είς τον αγώνα δρόμου ήλθεν ισόπαλος με τον πρώτον. Ταύτα ούτως εγένοντο.»

Δεν είναι όμως μόνον αυτό το εδάφιο. Ο Ηρόδοτος,πρίν από το κείμενο αυτό , παραθέτει απάντηση του Αλεξάνδρου, γιού του Αμύντα σε πρέσβεις του Δαρείου, στο οποίο αναφέρει ότι είπε ο Αλέξανδρος. «… να είπετε εις το πέμψαντα υμάς βασιλέα ότι ανήρ Έλλην, ύπαρχος της Μακεδονίας σας υπεδέχθη…» Πως χαρακτήρισε λοιπόν ο Αλέξανδρος του Αμύντα τον εαυτό του;

«..ανήρ Έλλην…».


Διαβάστε περισσότερα...

Πηγή : ΒΙΣΑΛΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: