Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων: Ανακοίνωση σχετικά με το πολυνομοσχέδιο για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή


Η ηγεσία του ΥΠΠΟΤ  «ράβει» (νόμους) και η συγκυβέρνηση  της χώρας «κόβει»!
Σ.ΕΚ.Α.
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Νικηταρά 8-10, 10678 Αθήνα, Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501
Email: 
sekarchaeologists@gmail.comhttps://sites.google.com/site/ektaktoiarchaiologoi/

Ανακοίνωση σχετικά με το πολυνομοσχέδιο
για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»
που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή

 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ετοίμασε και ενέταξε διάταξη στο πολυνομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέος εταιρικός τύπος - σήματα προϊόντων και υπηρεσιών - μεσίτες ακινήτων - ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες διατάξεις», η οποία αφορά τη διεξαγωγή των σωστικών ανασκαφών στα ιδιωτικά έργα και τον τρόπο πρόσληψης του επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στις σωστικές ανασκαφές. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι: «Το ανωτέρω προσωπικό επιλέγεται από τον Κύριο του Έργου ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ, οπότε και προσλαμβάνεται από αυτόν.»

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων ξεκαθαρίζει την θέση του.
Δεν πρέπει να αφεθεί στους εργολάβους η τύχη των μνημείων της χώρας


Δεν πρέπει να παραχωρηθεί στις εταιρίες ο έλεγχος των ανασκαφών και η επιλογή του αρχαιολογικού προσωπικού

Προκειμένου οι εργαζόμενοι στην Αρχαιολογική Υπηρεσία να είμαστε αναλώσιμοι, εφαρμόστηκε το 24μηνο.
Προκειμένου να τεθούν τα μεγάλα τεχνικά έργα σε προτεραιότητα σε σχέση με την πολιτισμική μας κληρονομιά, ψηφίστηκαν μνημόνια «Συναντίληψης και Συνεργασίας».
Προκειμένου οι σωστικές ανασκαφές να ελέγχονται από τους εργολάβους και τις κατασκευαστικές, με το πολυνομοσχέδιο για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος» το επιστημονικό και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό θα επιλέγεται από τον «κύριο του έργου» και όχι από τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων, χωρίς να ορίζονται κριτήρια ή ελάχιστα προσόντα.

Η ηγεσία του ΥΠΠΟΤ λοιπόν «ράβει» (νόμους) και η συγκυβέρνηση καταστροφής της χώρας «κόβει» (εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα δεκαετιών), προκειμένου να παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας σε επενδύσεις και νέα έργα. Βέβαια τα «σπασμένα» καλούνται να πληρώσουν, για μία ακόμη φορά, τα ίδια τα αρχαία μνημεία της χώρας, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα του Πολιτισμού: τα μεγάλα ιδιωτικά έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν με βαρίδια όπως «η προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς» και το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που επιλέγουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Ο προωθούμενος νόμος, που επιτρέπει στις κατασκευαστικές να επιλέγουν τους αρχαιολόγους και το λοιπό προσωπικό που σχετίζεται με τις σωστικές ανασκαφές, στην πράξη δίνει ένα ισχυρό πλήγμα στα δικαιώματα των εργαζομένων του Πολιτισμού, ενώ στρέφεται και σε βάρος των αρχαιοτήτων, εκχωρώντας τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες· κι αυτό, διότι δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες αφενός να επιλέγουν το προσωπικό με κριτήριο το ίδιον συμφέρον τους, εις βάρος της εμπειρίας και της κατάρτισης, και αφετέρου να εκμεταλλεύονται την θέση ισχύος που τους δίνει η δυνατότητα αυτή, ως μέσο εκβιασμού και άσκησης πίεσης στους εργαζόμενους, για παράκαμψη της επιστημονικής διαδικασίας. Ως συνέπεια, άνθρωποι που αγαπούν και εργάζονται για τον πολιτισμό, θα ωθούνται στην ανεργία λόγω της εμπειρίας τους και της προσπάθειας τους να προστατέψουν τις αρχαιότητες, καθώς και όσοι συγκεντρώνουν κοινωνικά κριτήρια για μεγαλύτερο ημερομίσθιο.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων απορρίπτει τη συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου ως απαράδεκτη, καθώς έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με το γενικό πνεύμα, αλλά και με το ίδιο το γράμμα του ισχύοντος μέχρι σήμερα αρχαιολογικού νόμου. Δεν δέχεται τη νέα υποτίμηση της εργασίας μας, δεν δέχεται το νέο χτύπημα στα εργασιακά μας δικαιώματα, δεν δέχεται το νέο χτύπημα στα μνημεία του τόπου. Ακόμα και αν εγκριθεί η απαράδεκτη αυτή διάταξη, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων θα προσβάλει τη νομιμότητά της, ενώ στην πράξη δεν θα επιτρέψει ποτέ τους κατασκευαστές να ελέγξουν τις αρχαιολογικές εργασίες, ούτε τα μέλη του να εργαστούν υπό τέτοιο καθεστώς ιδιωτικού ελέγχου.


Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                    H Γραμματέας
 Κουτής Παναγιώτης                                        Ζυγούρη Βασιλική


Σ.ΕΚ.Α.
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
Νικηταρά 8-10, 10678 Αθήνα, Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501
Email: 
sekarchaeologists@gmail.comhttps://sites.google.com/site/ektaktoiarchaiologoi/

Υπόμνημα του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων για το πολυνομοσχέδιο για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέος εταιρικός τύπος - σήματα προϊόντων και υπηρεσιών - μεσίτες ακινήτων - ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες διατάξεις», που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ετοίμασε και ενέταξε διάταξη στο πολυνομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέος εταιρικός τύπος - σήματα προϊόντων και υπηρεσιών - μεσίτες ακινήτων - ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες διατάξεις», η οποία αφορά τη διεξαγωγή των σωστικών ανασκαφών στα ιδιωτικά έργα και τον τρόπο πρόσληψης του επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στις σωστικές ανασκαφές. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι: «Το ανωτέρω προσωπικό επιλέγεται από τον Κύριο του Έργου ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ, οπότε και προσλαμβάνεται από αυτόν.» Αντιθέτως, με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (ν.3905/2010 ΦΕΚ219), εκδίδοντας σχετικές εγκυκλίους και υπογράφοντας «Μνημόνια Συνεργασίας και Συναντίληψης», μεριμνούσε ώστε το προσωπικό που εκτελεί τις αρχαιολογικές εργασίες στα έργα να προσλαμβάνεται από τις Υπηρεσίες του, μέσω προκηρύξεων και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Έως τώρα, κατά εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου, η επιλογή των αρχαιολόγων και του προσωπικού που απασχολείται σε σωστικές ανασκαφές, γίνεται από την αρχαιολογική υπηρεσία, μέσω των τοπικών Εφορειών Αρχαιοτήτων, με κριτήρια όπως η κατάρτιση, η ανασκαφική εμπειρία, η γνώση της περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων και η σωστική έρευνα να αποφέρει το καλύτερο δυνατόν επιστημονικό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό η Αρχαιολογική Υπηρεσία διατηρεί έως τώρα τον απόλυτο έλεγχο και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των εργαζομένων, αφού αυτοί προστατεύονται από τις πιέσεις ή τις απειλές των εργολάβων. Με το άρθρο 8, του κεφ. Γ, του εν λόγω πολυνομοσχεδίου καταστρατηγείται το πνεύμα του αρχαιολογικό νόμου, δίνοντας πλέον το δικαίωμα στους εργολάβους-κατασκευαστές να επιλέγουν το αρχαιολογικό προσωπικό που θα εργαστεί στις σωστικές ανασκαφές, χωρίς να ορίζονται κριτήρια ή ελάχιστά προσόντα, αλλά προφανώς ανάλογα με το ποιος είναι οικονομικότερος ή με κριτήριο το ποιος δεν θα αντιτίθεται στα συμφέροντα των κατασκευαστών.

Το σκηνικό πλέον αντιστρέφεται και δημιουργούνται ερωτήματα:
- Με ποια κριτήρια άραγε θα επιλέγουν οι ιδιώτες τους αρχαιολόγους που θα εργαστούν στις ανασκαφές; Θα υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία;
- Πως θα διατηρήσει η υποστελεχωμένη Αρχαιολογική Υπηρεσία τον έλεγχο του αρχαιολογικού έργου, όταν δεν θα μπορεί να ελέγξει την πρόσληψη του προσωπικού;
- Πως θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι στις σωστικές ανασκαφές από τις πιέσεις και τους εκβιασμούς των κατασκευαστών; Πως θα διασφαλίζεται η ακεραιότητα;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα είναι αυτονόητες, καθώς ένας ιδιώτης δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της αρχαιολογικής εργασίας. Το συμφέρον του, στην περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες, είναι να "ξεμπλέξει" όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και οικονομικότερα με τις αρχαιολογικές εργασίες, ακόμα και εις βάρος των αρχαιοτήτων.

Παραχωρώντας στους ιδιώτες τον καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του προσωπικού, αποκτούν έλεγχο και επί του αρχαιολογικού έργου, που ως τώρα ασκεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εκμεταλλευόμενοι την θέση ισχύος που τους δίνει νέος τους ρόλος, υπό την απειλή της απόλυσης θα ασκούν πιέσεις στους εργαζομένους για παράκαμψη της επιστημονικής διαδικασίας, εις βάρος της διαφύλαξης και προστασίας των αρχαιοτήτων. Δημιουργείται επομένως ζήτημα εξασφάλισης ακεραιότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των αρχαιοτήτων.

Ευλόγως, προκειμένου ο ιδιώτης να μειώσει τα έξοδά του θα επιλέγει τον πιο φθηνό εργαζόμενο, καθώς δεν ορίζονται στη διάταξη κριτήρια ή βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι. Καταστρατηγείται έτσι, κάθε έννοια αξιοκρατίας, οι αρχές της οποίας επιτάσσουν να επιλέγεται όποιος διαθέτει τα περισσότερα προσόντα, μεγαλύτερη προϋπηρεσία και μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους. Είναι πρωτόγνωρο και επικίνδυνο για την προστασία των αρχαιοτήτων να θεωρείται πιο άξιος να πραγματοποιήσει τις εξειδικευμένες επιστημονικά αρχαιολογικές εργασίες όποιος έχει τα λιγότερα προσόντα και τη μικρότερη εμπειρία, καθώς βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι το μειωμένο κόστος.

Είναι αντικοινωνικό και ανήθικο να αποκλείονται από την εργασία και να εκδιώκονται όσοι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ηλικία και επομένως μεγαλύτερη προϋπηρεσία, ή όσοι έχουν οικογένεια και παιδιά, προκειμένου να μη λαμβάνουν τα αντίστοιχα οικογενειακά επιδόματα. Η εξόντωση των πολύπειρων εργαζομένων αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς τους ανθρώπους που προσέφεραν τόσα χρόνια στην αρχαιολογική Υπηρεσία ως έκτακτοι αρχαιολόγοι.

Ζητούμε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να αποσύρει την τροπολογία που αναιρεί το ρόλο και τη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αφήνοντας τους κατασκευαστές ανεξέλεγκτους και τους εργαζόμενους απροστάτευτους στις πιέσεις και τους εκβιασμούς τους εις βάρος της διαφύλαξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.


1. Προτείνουμε την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγράφου 2, του άρθρου 8, του κεφαλαίου Γ΄, του πολυνομοσχεδίου «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέος εταιρικός τύπος - σήματα προϊόντων και υπηρεσιών - μεσίτες ακινήτων - ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες διατάξεις» σε:
«2. Το ανωτέρω προσωπικό επιλέγεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κύριου του Έργου, ο οποίος και μεριμνεί για την πρόσληψή του και χρηματοδοτεί τα αρχαιολογικά έξοδα.»

Είναι απαραίτητο επίσης να διαγραφεί από την παράγραφο 3, του άρθρου 8, η φράση: «και προτείνει τον ή τους αντικαταστάτες», ώστε να τροποποιηθεί σε:
«3. Εφόσον επιβάλλεται η αντικατάσταση μέλους ή μελών του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για λόγους που επηρεάζουν την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, η αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκδίδει σχετική διοικητική πράξη, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών και αφού ο Κύριος του Έργου πληροφορηθεί σχετικώς και εκθέσει τις απόψεις του. Η πρόσληψη του ή των αντικαταστατών είναι υποχρεωτική για τον Κύριο του Έργου.»

Με την αιτιολογία ότι:
Το προτεινόμενο άρθρο 8 του παρόντος σχεδίου Νόμου, ορίζοντας ότι το επιστημονικό και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στις σωστικές ανασκαφές στο πλαίσιο Μεγάλων Ιδιωτικών Έργων «επιλέγεται από τον Κύριο του Έργου», θίγει τις διατάξεις και αντιβαίνει στο πνεύμα του νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ν.3028/2002), όπου ορίζεται ότι «η ανασκαφή για τη διάσωση μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγονότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική ανασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία» και «χρηματοδοτείται από τον κύριο του έργου…» (Άρθρο 37). Προκειμένου να διατηρήσει η Υπηρεσία τον απόλυτο έλεγχο των σωστικών ανασκαφών, αλλά και για να εκτελούν οι εργαζόμενοι απρόσκοπτα το αρχαιολογικό έργο προστασίας και διαφύλαξης των αρχαιοτήτων, προστατευμένοι από τις πιέσεις και την απειλή της απόλυσης ή της μη επαναπρόσληψής τους, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να επιλέγεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ, πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στα ιδιωτικά έργα.

2. Επιπλέον, προτείνουμε την προσθήκη στην παράγραφο 2, του άρθρου 8 της τροπολογίας:
«2β. Προσλαμβάνεται το 60% του προσωπικού, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, με εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών για τους αρχαιολόγους και έξι μηνών για το υπόλοιπο προσωπικό και το 40% του προσωπικού, ανά κατηγορία, χωρίς εμπειρία.»

με την αιτιολογία ότι:
Το προτεινόμενο άρθρο 8 του παρόντος σχεδίου Νόμου δεν ορίζει κανένα κριτήριο επιλογής, ούτε τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που θα εκτελέσει τις άκρως εξειδικευμένες και απαιτητικές εργασίες των σωστικών ανασκαφών. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων και η σωστική έρευνα να αποφέρει το καλύτερο δυνατόν επιστημονικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για να μη θίγεται ο νόμος «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ν.3028/2002), ο οποίος ορίζει ότι «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία» (Άρθρο 37), είναι απαραίτητο να διατίθεται εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών για τους αρχαιολόγους που θα προσλαμβάνονται, ενώ για να δίνεται και η δυνατότητα πρόσβασης στους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί όρος ποσόστωσης στην επιλογή έμπειρου και χωρίς εμπειρία προσωπικού.

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                    H Γραμματέας
 Κουτής Παναγιώτης                                        Ζυγούρη Βασιλική

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 8
Επιστημονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό
1.                 Ο καθορισμός και η ειδικότητα του αναγκαίου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε. γίνεται με διοικητική πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών και κοινοποιείται στον Κύριο του Εργου μαζί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, που μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την πορεία και το είδος των εργασιών που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας.
2.                 Το ανωτέρω προσωπικό επιλέγεται από τον Κύριο του Έργου ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ, οπότε και προσλαμβάνεται από αυτόν.
3.                 Εφόσον επιβάλλεται η αντικατάσταση μέλους ή μελών του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για λόγους που επηρεάζουν την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, η αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκδίδει σχετική διοικητική πράξη, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών και αφού ο Κύριος του Εργου πληροφορηθεί σχετικώς, εκθέσει τις απόψεις του και προτείνει τον ή τους αντικαταστάτες. Η πρόσληψη του ή των αντικαταστατών είναι υποχρεωτική για τον Κύριο του Έργου.
4.                 Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται ή μειώνεται ο αριθμός ή/και η ειδικότητα του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ανάλογα με την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών και το είδος και τον αριθμό των ευρημάτων. Η πληροφόρηση του Κυρίου του Εργου συνίσταται στην αποστολή σε αυτόν τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αριθμού του προσωπικού με βάση το χρονοδιάγραμμα που τίθεται για την ολοκλήρωση των σωστικών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
5.                 Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε. γίνονται υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα αναφέρονται τακτικά στο Γραφείο σχετικά με την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε κάθε στάδιο εκτέλεσής τους. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, καθώς και σε ενδεχόμενα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων στο πλαίσιο εκτέλεσης Μ.Ι.Ε., υποχρεούνται να εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες από τους Προϊσταμένους των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι οποίοι ελέγχουν την πρόοδο και την καλή, εν γένει, εκτέλεση της εργασίας τους.
6.                 Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να αναφέρεται αναλυτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο Γραφείο σχετικά με τα πάσης φύσεως ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.


Αθήνα, …. Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
              ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 Πηγή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: