Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Τι έλεγε το λιοντάρι στον τάφο του Λεωνίδα στη Σπάρτη;

Από τα θηρία, εγώ είμαι ο πιο γενναίος.
Από τους θνητούς, αυτός που τώρα φυλάω,
στον τάφο του που στέκω.

Διότι, αν ο Λεωνίδας δεν είχε την ψυχή μου,
όπως έχει το όνομά μου,
σ'αυτόν τον τάφο, δε θα πάταγα τα πόδια μου.
Τον τάφο του Λεωνίδα στην Σπάρτη, κοσμούσε μαρμάρινος Λέων,
ως υπόμνηση της γενναιότητας που δηλώνονταν και με το θάνατό του στον πόλεμο αλλά και με το όνομά του (Λεωνίδας=ο γυιός του Λέοντα). Στο επίγραμμα του τάφου, τα λόγια ανήκουν στον Λέοντα-φρουρό.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: