Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Aρχαιολογική έρευνα του Νιου Τζέρσεϋ Archaeological Survey


Στην σύγχρονη αρχαιολογία, πολλοί αρχαιολόγοι κάνουν χρήση μίας καινούργιας μεθόδου της λεγόμενης «απαλής» αρχαιολογικής έρευνας του Νιου Τζέρσεϋ (Archaeological Survey)

Ας δούμε λοιπόν

Τι είναι η "Archaeological Survey" αρχαιολογική έρευνα του Νιου Τζέρσεϋ ;

Αρχαιολογική έρευνα είναι μια προσπάθεια να βρεθούν και να καταχωρηθούν οι αρχαιολογικές περιοχές (φάση Ι), και να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι επιλέξιμες να καταχωριθούν στους καταλόγους του Νιου Τζέρσεϋ και τους Εθνικούς Καταλόγους Ιστορικών Θέσεων (φάση ΙΙ). Οι αρχαιολογικές έρευνες στο Νιου Τζέρσεϋ καθοδηγούνται από τις Οδηγίες για τις Αρχαιολογικές Έρευνες στη Φάση Ι του HPO (Τμήμα Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς) : Προσδιορισμός αρχαιολογικών πόρων, και οδηγίες για την προετοιμασία της διοικητικής πολιτιστικής αρχαιολογικής έκθεσης σχετικά με τους πόρους που υποβάλλεται στο Τμήμα Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αυτές οι οδηγίες συμπληρώνουν τις οδηγίες του HPO για την αρχιτεκτονική έρευνα καθώς επίσης και τις οδηγίες για την αρχαιολογική και την ιστορική συντήρηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πότε προτείνεται η αρχαιολογική έρευνα

Τρεις παράγοντες εξετάζονται στην αξιολόγηση της ανάγκης για μια επιτόπια έρευνα ώστε να εντοπιστούν οι αρχαιολογικές περιοχές μέσα σε έναν Τομέα Πιθανών Αποτελεσμάτων (APE) μιας περιοχής. Αυτοί είναι (1) η φύση του προτεινόμενου προγράμματος και ο APE της, (2) η παρουσία ή η απουσία εγγράφων σχετικά με την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων στον APE, και (3) η δυνατότητα παρουσίας μη καταγεγραμμένων αρχαιολογικών ιστορικών ευρημάτων στον APE. Η έρευνα συστήνεται μόνο εάν το προτεινόμενο πρόγραμμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα των αρχαιολογικών περιοχών που προτείνονται, ή έχουν επιλεχθεί για τη λίστα, στο Νιου Τζέρσεϋ και τους Εθνικούς Καταλόγους Ιστορικών Θέσεων, και τέτοιες περιοχές είτε είναι γνωστό πως υπάρχουν μέσα στον APE είτε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι παρούσες μέσα στον APE. Για την περαιτέρω εκτίμηση αυτού του θέματος, δείτε τις οδηγίες του HPO για τις αρχαιολογικές έρευνες στη Φάση Ι.

Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: