Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Ιστορία παράλληληΣαν σήμερα εκτελέστηκε ο Αθανάσιος Διάκος μετά την μάχη της Αλαμάνας (23.04.1821)

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσοντας τον αγώνα της Ελληνικής Ελευθερίας είχε καλέσει δια της επαναστατικής προκηρύξεως (24 Φεβρουαρίου 1821) οι μαχητές της απελευθέρωσης « να δώσουν μάχη μεταξύ Θερμοπυλών και Μαραθώνος».

Και πράγματι, προς γενικήν κατάπληξην ο Αθανάσιος Διάκος εκ των πρώτων αρχηγών της Ελληνικής Απελευθερώσεως κρατεί την γέφυρα της Αλαμάνας εντός της Μαλίδος πεδιάδος, δηλαδή του θεάτρου του αγώνος του Λεωνίδα κατά του Ξέρξη και θυσιάζεται μαζί με τα παληκάρια του, αρνούμενος υποχώρηση κατά το παράδειγμα των Θερμοπυλομάχων. ( Ο αγών των Θερμοπυλών, Β. Δασκαλάκη).
Αλλά και ο Σολωμός έγραψε για τη μάχη της Αλαμάνας:

‘’Ω τρακόσιοι ! σηκωθείτε
και ξανάλθετε σε μας
τα παιδιά σας θελ’ ίδείτε
πόσο μοιάζουνε με σας’’

Δεν υπάρχουν σχόλια: