Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Η πρώτη γέφυρα που ένωσε Ασία και Ευρώπη


-->
Το καλοκαίρι του 512 π. Χ. ο στρατός του Δαρείου
-->με 700.000 στρατιώτες, βοηθητικούς και μάχημους πέρασε τον Βόσπορο πάνω σε μια καταπληκτική πλωτή γέφυρα που κατασκεύασε ο Σάμιος Μανδροκλής, μέχρι σήμερα υπάρχουν αναφορές για το σηµείο γεφύρωσης στον Στράβωνα και Ξενοφώντα.
Οι Ηροδότου Ιστορίαι (Μελπομένη)δίδουν λεπτομέρειες της ...
...και για του λόγου το αληθές:
στοριν τετάρτη πιγραφομένη Μελπομένη
Ιστορικό κείμενο
Ηρόδοτος

δ Δαρεος ς θεήσατο τν Πόντον, πλεε πίσω π τν γέφυραν, τς ρχιτέκτων γένετο Μανδροκλέης Σάμιος· θεησάμενος δ κα τν Βόσπορον στήλας στησε δύο π ατο λίθου λευκο, νταμν γράμματα ς μν τν σσύρια ς δ τν λληνικά, θνεα πάντα σα περ γε· γε δ πάντα τν ρχε. τούτων μυριάδες ξηριθμήθησαν, χωρς το ναυτικο, βδομήκοντα σν ππεσι, νέες δ ξακόσιαι συνελέχθησαν. τσι μέν νυν στήλσι ταύτσι Βυζάντιοι κομίσαντες ς τν πόλιν στερον τούτων χρήσαντο πρς τν βωμν τς ρθωσίης ρτέμιδος, χωρς νς λίθου· οτος δ κατελείφθη παρ το Διονύσου τν νην ν Βυζαντί, γραμμάτων σσυρίων πλέος. το δ Βοσπόρου χρος τν ζευξε βασιλες Δαρεος, ς μο δοκέει συμβαλλομέν, μέσον στ Βυζαντίου τε κα το π στόματι ρο.

88

Δαρεος δ μετ τατα σθες τ σχεδί τν ρχιτέκτονα ατς Μανδροκλέα τν Σάμιον δωρήσατο πσι δέκα· π ν δ Μανδροκλέης παρχν ζα γραψάμενος πσαν τν ζεξιν το Βοσπόρου κα βασιλέα τε Δαρεον ν προεδρί κατήμενον κα τν στρατν ατο διαβαίνοντα τατα γραψάμενος νέθηκε ς τ ραιον, πιγράψας τάδε.
Βόσπορον χθυόεντα γεφυρώσας νέθηκε
Μανδροκλέης ρ μνημόσυνον σχεδίης,
ατ μν στέφανον περιθείς, Σαμίοισι δ κδος,
Δαρείου βασιλέος κτελέσας κατ νον.

89

Τατα μέν νυν το ζεύξαντος τν γέφυραν μνημόσυνα γένετο. Δαρεος δ δωρησάμενος Μανδροκλέα διέβαινε ς τν Ερώπην, τοσι ωσι παραγγείλας πλέειν ς τν Πόντον μέχρι στρου ποταμο, πεν δ πίκωνται ς τν στρον, νθατα ατν περιμένειν ζευγνύντας τν ποταμόν. τ γρ δ ναυτικν γον ωνές τε κα Αολέες κα λλησπόντιοι. μν δ ναυτικς στρατς Κυανέας διεκπλώσας πλεε θ το στρου, ναπλώσας δ ν ποταμν δυν μερέων πλόον π θαλάσσης, το ποταμο τν αχένα, κ το σχίζεται τ στόματα το στρου, ζεύγνυε Δαρεος δ ς διέβη τν Βόσπορον κατ τν σχεδίην, πορεύετο δι τς Θρηίκης, πικόμενος δ π Τεάρου ποταμο τς πηγς στρατοπεδεύσατο μέρας τρες.
Η πρώτη απόπειρα κατασκευής της γέφυρας των Φοινίκων και Αιγυπτίων είχε αποτύχει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: