Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Πρωτογένεια,η πρώτη γυναίκα στον κόσμο μετά από τον κατακλυσμό!


Η Πρωτογένεια, κόρη του Δευκαλίωνα και της Πύρρας αναφέρεται ως η πρώτη γυναίκα στον κόσμο ύστερα από την εξαφάνιση του ανθρωπίνου γένους από τον κατακλυσμό (Βλ. εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ 24,σελ.767) και είναι η μητέρα ενός „προπάτορα“ των Ολυμπιακών Αγώνων του Αέθλιου.
Σύμφωνα με την παράδοση την  Πρωτογένεια την απήγαγε ο Δίας στο Μαίναλο της Αρκαδίας και από την ένωση αυτή γεννήθηκαν ο Αέθλιος και ο βασιλιάς των Επειών :τος λείους σμεν κ Καλυδνος διαβεβηκότας κα Ατωλίας τς λλης: τ δ τι παλαιότερα ς ατος τοιάδε ερισκον. βασιλεσαι πρτον ν τ γ ταύτ λέγουσιν έθλιον, παδα δ ατν Διός τε εναι κα Πρωτογενείας τς Δευκαλίωνος, εθλίου δ νδυμίωνα γενέσθαι:Παυσανία Ηλιακά Α΄, θυγάτηρ δ Πρωτογένεια, ξ ς κα Δις έθλιος. Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α'

Πρωτογένεια, η «γιαγιά» των Ολυμπιακών αγώνων

Ο πρώτος που στην παγκόσμια ιστορία για πρώτη φορά εμπνεύστηκε την αθλητική αναμέτρηση ήταν ο Αέθλιος, ο πρώτος βασιλιάς της αρχαίας Ήλιδας, ισχυρής πόλης-κράτους, κοντά στην Ολυμπία.
Σύμφωνα με την επικρατήσασα παράδοση, οι 5 Ιδαίοι Δάκτυλοι (Ηρακλής ,Παιωναίος, Επιμήδης, Ιάσιος και Ίδας) δεν  ίδρυσαν αλλά αναβάθμισαν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, -που ήταν γνωστοί από την εποχή του Αέθλιου, και αυτός είναι ο λόγος που ο Αέθλιος τιμόταν ως προστάτης των αγώνων σχεδόν απ΄ όλες τις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας όπως εξάλλου είναι γνωστό ότι ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι αθλητές προπονούνταν στο  γυμνάσιο της αρχαίας Ήλιδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες- ως εξής: ο Ηρακλής πρότεινε στους άλλους 4 να κάνουν αγώνες δρόμου. Μετά τη λήξη των αγώνων, ο Ιδαίος Ηρακλής στεφάνωσε τους νικητές. Στη συνέχεια, πρότεινε να τελούνται οι αγώνες αυτοί κάθε 5 χρόνια, όσοι ήταν και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι. ίδρυσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες Πραγματικά, στην Ολυμπία υπήρχε ιδιαίτερος βωμός των Ιδαίων Δακτύλων.
Νίκος Σάμιος
Βιβλιογραφία: Παυσανία Ηλιακά Α΄ , Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α' "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη" τομ.Α΄, Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ, Βικιπαίδεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: