Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Oι Άγγλοι «σύμμαχοι μας» αναγνωρίζουν τον Παύλο Σαντορίνη ως επινοητή του εκατοστομετρικού ραντάρ.

Του Αντωνίου Θεοδωράκη,
Ηλεκτρολόγου-μηχανικού, μελετητή των επινοήσεων των Ελλήνων.

«Κάθε λόγος έχει και αντίλογον, του δε ορθού λόγου ο αντίλογος σιωπείν εστί»

«Τό Ραντάρ άνέτρεψε τόν υποβρύχιο πόλεµο των Γερµανών καί ύπηρξε, µετά τήν άτοµική βόµβα τό άποτελεσµατικώτερο όπλο του πολέµου».

Ναύαρχος Νταίνιτς

Ίσως η καλύτερη μέθοδος για την διακρίβωση της ιστορικής πραγματικότητας είναι η διά πολλών πλευρών ανάλυση των γεγονότων, που αναφέρονται ως αληθή στην καταγεγραμμένη ιστορία -την οποία ως γνωστόν γράφουν οι νικητές-, και πολλάκις παραχαράσσουν για να εξυπηρετήσουν τα εκάστοτε συμφέροντα τους.

Εις το παρόν πόνημα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα τόσο από την τεχνική πλευρά (λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τις τεχνικές αναγκαιότητες) όσο και από την ιστορική με βάση πάντοτε αναφορές ανεπίδεκτες προσβολής, ακόμη και μαρτυρίες προσώπων που ζουν μέχρι σήμερα.

Είχα την τύχη να γνωρίσω έναν μαθητή του (στο Ε.Μ.Π.) διανοητού Παύλου Σαντορίνη τον κ. Κωνσταντίνο Δράκο, όπου και μου μετέφερε στοιχεία της προσωπικότητας του. Κατέχω δε ανά χείρας σημειώσεις του Σαντορίνη που παρέδιδε ως καθηγητής στο ΕΜΠ.

Σιωπηρώς, και μετά από αρκετά χρόνια οι Άγγλοι «σύμμαχοι μας» αναγνωρίζουν τον Παύλο Σαντορίνη ως επινοητή του εκατοστομετρικού ραντάρ.

Διαβάστε περισσότερα...


Δεν υπάρχουν σχόλια: