Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Ο παππούς του Οδυσσέα και το σημερινό Κάπρι της Ιταλίας

Ο παππούς του Οδυσσέα Κέφαλος ήταν γενάρχης του αττικού γένους των Κεφαλιδών. Διάφορες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο Κέφαλος ήταν γιος του βασιλιά Δηίωνος ή Δηιονέως. Μετά την νίκη του επί των Ταφίων* εγκαταστάθηκε με τον λαό του στην Κεφαλονιά και της έδωσε το όνομά του που φέρει μέχρι σήμερα.

*Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, οι Ταφίοι ή Τηλεβόες έκλεψαν τα βόδια του βασιλιά των Μυκηνών Ηλεκτρίονα, σκότωσαν τους γιους του και αδελφούς της Αλκμήνης. Ο άνδρας της Αλκμήνης, Αμφιτρύων, μαζί με τον Κέφαλο πολέμησε τους Ταφίους και τους νίκησε σε μια μάχη κοντά στην Θήβα κατά την διάρκεια της οποίας έγινε η σύλληψη του Ηρακλή (Ο Δίας είχε προστάξει τον Ήλιο να μη βγει για δύο ημέρες, τριπλασιάζοντας έτσι τη διάρκεια μιας νύκτας).

Οι Ταφίοι ότι ήταν εξαιρετικοί έμποροι , εμπορεύονταν μεταλλεύματα, καθώς επίσης άξιοι θαλασσοπόροι και γενναίοι ναυτικοί. Στην εκστρατεία των αρχαίων στην Τροία, οι Τάφιοι έλαβαν μέρος με αρχηγό τον Μέγη και σαράντα πλοία (Ιλιάδα Β,652-630, κατάλογος πλοίων). Μετά την ήτα τους από τον Κέφαλλο, οι Ταφίοι και αποίκησαν την αρχαία νήσο Καπρία (σημερινό Κάπρι της Ιταλίας ), σε αυτό συμφωνούν και οι Λατίνοι συγγραφείς Σουητώνιος, και Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων...

Φωτογραφία: Ο Ποσειδώνας της Grotta Azzurra
(Capri, Soprintendenza Archeologica)

Grotta Azzurra (Capri)

Δεν υπάρχουν σχόλια: