Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Μια εικόνα έβαλε εδώ ο Σείκιλος σαν διαχρονικό σήμα αθάνατης μνήμης.


ΕΙΚΩΝ Η ΛΙΘΟΣ ΕΙΜΙ. ΤΙΘΗΣΙ ΜΕ ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΝΘΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ (Εγώ η πέτρα είμαι μια εικόνα. Με έβαλε εδώ ο Σείκιλος σαν διαχρονικό σήμα αθάνατης μνήμης)

Διαβάστε περισσότερα....


Δεν υπάρχουν σχόλια: