Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Νεαντερτάλιος Αυλός: Πεντατονική μουσική κλίμακα ηλικίας 40000-80000 ετών;

Νεαντερτάλιος Αυλός: Πεντατονική μουσική κλίμακα ηλικίας 40000-80000 ετών;
Θεόδωρου Π. Ματθαίου, συγγραφέα

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
 1. H Ανακάλυψη του Ευρήματος
 2. Πιθανή Εξέλιξη της Μουσικής
 3. Προσπάθεια Ανασκευής της Παραγώμενης Αρμονικής
 4. Συμπεράσματα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: