Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Πολέμησε «αντί κλάδου ελαίας»;

Περ το τς λαίας στεφάνου

Ηρόδοτος, "Ιστορίαι", βιβλ. 8, κεφ. 26-27


Πάντως δεν πρέπει να πολέμησε κατά των Περσών και να έμεινε ανάπηρος πολέμου...

Ας ελπίσουμε να μήν υποφέρει τώρα από την οικονομική κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: